Adviezen voor CaniTrail organisatoren


 Hieronder volgt een opsomming van adviezen die organisatoren van (cani) trailevenementen in acht kunnen nemen bij het organiseren van hun evenement en het toelaten van canitrailers.

 

Voorbereiding

 

Inschrijfformulier:

> Vragen: Naam hond

> Vragen: Ras hond

> Vragen: Leeftijd hond

> Vragen: Deelname met 1 of met 2 honden?

 

(Een 2 span - canitrailen met 2 honden - is toegestaan, mits de spanwijdte maximaal 1 meter bedraagt. Overigens kan de organisator van een trailevenement ook besluiten om 2-spannen überhaupt niet toe te staan, indien er sprake is van veel single tracks en dit de inhaalmogelijkheden sterk belemmert. Wij raden het af om met meer dan 2 honden te starten op een trailevenement.)

 

Vermelden bij inschrijving:

> Voor de Canitrail gelden de DCTA CaniTrail Richtlijnen

 

> We verwachten dat de canitrailer zich houdt aan de DCTA CaniTrail Gedragsregels

 

> Minimum leeftijd van de hond per afstand:

·         Canitrails tot 10 kilometer: vanaf 18 maanden

·         Canitrails van 10 tot 20 kilometer: vanaf 24 maanden

·         Canitrails boven de 20 kilometer: vanaf 30 maanden

 

> Alle canitrail deelnemers zijn verplicht het paspoort van de deelnemende hond mee te nemen, zodat er op leeftijd gecontroleerd kan worden. Er worden geen eisen gesteld aan entingen van de hond.

 

> Er kan maximaal 1 afstand per hond gelopen worden.

 

> WA-verzekering verplicht

De eigenaar van de deelnemende hond is verplicht een WA-verzekering te hebben, waarin de hond onder de dekking valt.  

 

Aansprakelijkheid

> Organisatie

Zorgen voor een WA-verzekering waarin Canitrail is opgenomen

 

Maatregelen weersomstandigheden

·         Kouder dan 16°C en luchtvochtigheid onder de 85%: Canitrail kan regulier van start.

·         Tussen 16°C en 22°C: Canitrail vervroegen en inkorten (maximaal 20 kilometer), afhankelijk van de specifieke omstandigheden op het moment.

o   Maatregelen als extra drinkplaatsen en watervoorzieningen zijn aan te bevelen.

·         Warmer dan 22°C: Canitrail aflasten.

 

Wij adviseren om honden niet toe te laten op (cani) trailevenementen in de zomerperiode (medio mei tot en met augustus) vanwege het feit dat honden minder goed tegen warmte kunnen.

Indien buiten deze periode de temperaturen oplopen geven wij in overweging het evenement voor de honden alsnog te cancelen.

 

In geval van koude weersomstandigheden:

·         Kouder dan 5°C: voorzieningen treffen tegen de kou (hondenjassen, dekens, kleinere waterbakken met lauwwarm water).

 

 

Voor de start

 

Aanwezigheid CaniTrail deskundige

We adviseren om een canitrail deskundige in te huren die kan toezien op de naleving van de gedragsregels en overige regels en die de canitrail in zijn geheel kan begeleiden.

 

Leeftijdscheck

We adviseren te controleren op minimale leeftijd van de hond, met behulp van het inentingsboekje van de deelnemende hond. Een canitrail deskundige kan dit doen.

 

Gezondheidscheck

We adviseren te controleren op gezondheid en het welzijn van de hond. Een canitrail deskundige kan dit (gedeeltelijk) doen.

Let op de volgende aspecten:

 • Zwangere of zogende teven niet toe laten.
 • Zieke of zwakke honden niet toe laten.
 • Loopse teven niet laten starten of bijvoorbeeld aan het eind laten starten.
 • Het wordt geadviseerd om deelnemende honden die medicatie krijgen, voor de start toestemming te laten vragen/ te overleggen met een dierenarts.
 • Het wordt afgeraden om deelnemers toe te laten, met een hond die extreem angstig is voor mensen en/of honden.
 • Een (gespecialiseerde) dierenarts kan het bewegingsapparaat en de algehele gezondheid en conditie van de hond checken.
 • Bij deelname aan afstanden > 30 kilometer adviseren we de deelnemer een gezondheidscertificaat te overleggen van de hond, of het faciliteren van een gezondheidscheck door een dierenarts ter plaatse.

 

Materiaalcheck

We adviseren te controleren op geschiktheid van de canitrail uitrusting, verplichte aanvullende benodigdheden en om te controleren op ‘verboden’ materialen. Een canitrail deskundige kan dit doen. 

 

 

Aanpassingen trail

 

Startinrichting

>Beheerst starten

Het is van belang om de start zo rustig mogelijk te laten verlopen. Enerzijds om de stress bij de honden te verminderen. Anderzijds om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. De ervaring leert dat veel honden op een kleine ‘ruimte’ automatisch leidt tot onrust en veel geblaf. Tevens zijn de honden over het algemeen ook gevoelig voor onze ‘wedstrijdstress’. Om de rust rondom het starten te bevorderen geven wij de volgende tips:

 • Het aanbieden van een individuele start, of het aanbieden van een tijdvak waarin canitrailers kunnen starten. Bijvoorbeeld tussen 9.00 – 10.00 uur. Elke canitrailer kan dan starten zodra hij gereed is en hoeft niet onnodig te wachten. Bij trails zonder tijdregistratie is dit uiteraard geen probleem en ook bij automatische tijdregistraties met chips is dit goed te realiseren. In geval van handmatige tijdregistratie vraagt dit wel wat extra inspanning van de organisatie.
 • Zorgen voor een ruim startvak/ terrein waar de canitrailers kunnen starten, zodat men onderling genoeg afstand kan houden van elkaar.
 • Een eventuele briefing vooraf, plaats te laten vinden zonder aanwezigheid van de honden.
 • De controle van het entingsboekje (leeftijd hond) zonder aanwezigheid van de hond.
 • Een eventuele controle op gezondheid van de hond (langere afstanden) in een aparte hoek van het terrein met voldoende ruimte, ruimschoots voor aanvang van de trail (30 tot 60 minuten), zodat er nog geen sprake is van ‘startstress’.

 

Verzorging en controle onderweg

Als verzorging adviseren we:

 • Te zorgen voor voldoende afkoelingsmogelijkheden voor de hond voorafgaand, tijdens en na afloop van de trail. Bijvoorbeeld door het duidelijk aangeven van natuurlijke watertjes, sloten e.d. en aanvullend voldoende drinkgelegenheid en afkoelingsmogelijkheden bij eventuele verzorgingsposten.
 •  Te zorgen voor maatregelen bij koud weer (zie hierboven). 

Als controle adviseren we:

 • Ervoor te zorgen dat er een deskundige (dierenarts, dieren EHBO) aanwezig is die in het bijzonder let op de gezondheid en het welzijn van honden voorafgaand, tijdens en na afloop van de trail. Deze deskundige dient aanwezig en ‘zichtbaar’ te zijn op cruciale plekken tijdens het evenement, zoals de start en de finish. Daarnaast adviseren wij om voor de langere afstanden (> 30 kilometer) ook een controlepost in te richten waarbij de hond halverwege (globaal) gecontroleerd kan worden op de gezondheid. Vooral bij de evenementen waarbij lange(re) afstanden worden aangeboden, adviseren wij de aanwezigheid van een dierenarts.
 • Deze deskundige heeft, eventueel in overleg met de organisatie, de bevoegdheid om de start van de hond/ combinatie tegen te houden.
 • Indien er geen dierenarts aanwezig is tijdens de canitrail, wordt geadviseerd een lokale dierenarts in te schakelen die per oproep beschikbaar is. Hiervoor dient de organisatie een noodnummer van de dierenarts te hebben.

 

Trailers en canitrailers

Denk bij gemixte evenementen met trailers en canitrailers om het volgende:

 • Zorg er organisatorisch voor, door bijvoorbeeld aparte canitrail afstanden, dat de trailers zo min mogelijk ‘last’ hebben van de canitrailers. Niet iedere loper houdt van honden.
 • Controleer goed op het naleven van inhaal- en andere gedragsregels.